Giro på leie blir sendt på epost og må betales forskuddsvis og senest innen forfall. Ved betaling av faktura, har man inngått avtale om leie.

Ødelagt inventar og dekketøy må erstattes med det det koster å kjøpe nytt.

Vær ærlig å si ifra til utleieansvarlig på xxxxxxx

Ved utleie skal bygget være ferdig ryddet etter avtalte dagen etter. Grendehuset skal forlates i ryddig stand og være vasket.  Det kan bestilles utvask mot ekstra betaling i pris. Dette avtales med utleieansvarlig.

Ta gjerne en titt på uteområdet etter fakler, flasker, sneiper , snus etc. Det er så mye hyggeligere å komme til et ryddig uteområde også.


Lokalet er helt røykfritt.