I Strengereid Idrettslag og Velforening er vi stolte av det brede utvalget av aktiviteter og tjenester vi tilbyr til vårt lokale samfunn. Vårt hovedfokus er å fremme økt aktivitet og skape et livlig og engasjert miljø for alle aldre.

Vi tilbyr sosiale arrangementer og sammenkomster som bidrar til å styrke fellesskapet i bygda. Vi organiserer turneringer, idrettsarrangementer, turer og ulike arrangementer der folk kan møtes og bli bedre kjent med hverandre. Dette gir muligheten til å bygge nye vennskap og styrke eksisterende bånd, samtidig som det skaper en positiv og inkluderende atmosfære.

Et annet tilbud vi er stolte av er vårt grendehus, som vi leier ut til ulike anledninger. Grendehuset fungerer som et flerbrukslokale der vi kan arrangere alt fra bursdagsfeiringer og jubileer til møter og kurs. Dette gir våre medlemmer og lokalsamfunnet en praktisk og fleksibel arena for å samles og feire spesielle øyeblikk.

Som en frivillig organisasjon er vi avhengige av våre dedikerte medlemmer som bidrar med sin tid og innsats for å opprettholde og videreutvikle våre tilbud. Dette viser styrken i vårt fellesskap og gir en mulighet for alle å engasjere seg og bidra til en bedre bygd.

Samlet sett er Strengereid Idrettslag og Velforening et sted der aktivitet, fellesskap og engasjement blomstrer. Vi er stolte over å kunne tilby et bredt spekter av idrettsaktiviteter, sosiale arrangementer og et flott grendehus som alle kan dra nytte av. Vi ønsker å fortsette å være en positiv kraft i bygda vår og inspirere til økt aktivitet og samhørighet blant våre innbyggere.